Homeopatia

Homeopatia to system medyczny, którego celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, poprzez wzmocnienie naturalnej zdolności organizmu do samouleczenia. Homeopatia opiera się o inne zasady niż medycyna Homeopatia konwencjonalna oferująca środki i lekarstwa, które zwalczają przyczynę choroby (np. osobom cierpiącym z powodu zakażenia bakteryjnego podaje się antybiotyki), natomiast leczenie homeopatyczne pobudza i wzmacnia działanie układu immunologicznego, a tym samym stymuluje proces samo uleczenia. Znaczy to, że sposób zwalczania choroby w obu przypadkach różni się zasadniczo. Leki homeopatyczne sporządza się przez przygotowywanie kolejnych rozcieńczeń zwanych w homeopatii potencjami (rozróżniamy dwie skale potencji: dziesiętną oznaczaną jako D, oraz setną oznaczaną jako C). Wraz z każdą kolejną potencją zwiększa się siła działania leku. Leki poddawane wielokrotnemu rozcieńczaniu, wykazują silniejsze działanie niż pranalewki, z których zostały wykonane.

Zalety stosowania leków homeopatycznych:
  • nie obserwuje się szkodliwych skutków ubocznych
  • nie wchodzą w reakcje z innymi lekami czy alkoholem
  • wykazują bardzo dobrą tolerancję, mogą je stosować kobiety w ciąży, dzieci, oraz inne osoby o wzmożonej wrażliwości
  • nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania
  • nie tłumią symptomów choroby, lecz wzmacniają organizm do walki z nią
  • Dzięki tym zaletom właśnie, leki homeopatyczne stosuje się w leczeniu chorób u dzieci, kobiet w ciąży oraz u osób wykazujących dużą nietolerancję na leki konwencjonalne.

    Melissa - centrum rehabilitacji - all rights reserved ®
    Page created by kostek