Irydodiagnostyka- diagnozowanie z tęczówki oka

dr Svitlana Guskova wykonuje irydodiagnostykę

Badanie irydologiczne jest znakomitą metodą w dokładnym i skutecznym postawieniu diagnozy oraz ustaleniu sposobu leczenia. Dzięki przeprowadzanym systematycznie badaniom irydodiagnostycznym pacjent i lekarz zapoznają się z procesem chorobowym oraz wynikami leczenia. Na podstawie tych badań lekarz może stwierdzić, czy leczenie należy uznać za zakończone. Badania irydodiagnostyczne ujawniają stany chorobowe i trwałe uszkodzenia takich narządów wewnętrznych jak np. mózgu, nerek, wątroby, serca, płuc, trzustki, jelit, żołądka, pęcherza, jajników, macicy, migdałów, uszu..

Jest to najtańsza i nieingerencyjna metoda określenia rodzaju choroby, jej przyczyn oraz ogólnego stanu pacjenta. Daje ona również pacjentowi możliwość przeciwdziałania chorobie poprzez np. odpowiednią dietę, bioterapię, ziołolecznictwo, homeopatię, fizykoterapię, masaże lecznicze. Badanie stanu organizmu na podstawie tęczówki oka pozwala zapobiec wszelkim błędom w diagnozowaniu lekarskim, ponieważ popełnienie pomyłki w tej metodzie jest mało prawdopodobne. Wynika to z budowy tęczówki oka, w której muszą następować zmiany w pigmentacji i strukturze wywołane chorobami, ponieważ jest ona połączona z centralnym układem nerwowym mózgu. Strefy te oraz ich lokalizacja na tęczówkach zostały odkryte około 3 tysiące lat temu. Niedawno znaleziono w grobowcu egipskiego kapłana El Aksa, irydologa faraona Tutenhamona, papirusy zawierające mapy stref tęczówek, które pokrywają się z aktualnie stosowanymi mapami np. G.Jaroszyka, B. Jensena.

Melissa - centrum rehabilitacji - all rights reserved ®
Page created by kostek